Ten projekt ma na celu umożliwienie dzielenia się doświadczeniami na końcu Twojej ścieżki.

Cel: Celem tego projektu jest zastanowienie się nad swoim rozwojem podczas ukończenia całej ścieżki.

Omówienie: na spotkaniu w klubie przedstaw 10- do 12-minutowe przemówienie, aby podzielić się doświadczeniami z ukończenia ścieżki. Wykorzystaj to jako okazję do zastanowienia się nad tym, jak daleko zaszliśmy, podsumuj umiejętności, których się nauczyłeś i rozwinąłeś oraz aby świętować swoje osiągnięcia. Twoja mowa może być humorystyczna, informacyjna lub w jakikolwiek styl, który ci się podoba i wspiera twoją treść mowy.

Ten projekt obejmuje:
Twoja podróż w Toastmasters
■ Mowa od 10 do 12 minut