Zorganizuj i zarządzaj wydarzeniem z odnotowanym sukcesem

Ten projekt ma na celu dostarczyć narzędzi do koordynowania wydarzenia. Obejmuje kroki w celu zarządzania niespodziewanymi zdarzeniami, prowadzenia zespołu i tworzenia pozytywnych wyników.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie planowania, organizowania, prowadzenia i realizacji wydarzenia

Omówienie: zaplanuj, koordynuj i zakończ wybrane wydarzenie. Narzędzia do planowania wszystkich aspektów wydarzenia są zawarte w tym projekcie. Po zakończeniu wydarzenia przedstaw przemówienie w swoim klubie od 5 do 7 minut. Podziel się wpływem procesu planowania, swojego zespołu i organizacji, dla której wydarzenie miało miejsce. Twoja mowa może być zabawna, informacyjna lub w jakikolwiek styl, który przemawia do Ciebie. To nie jest raport na temat treści tego projektu.

Ten projekt obejmuje:
■ Planowanie, organizowanie i realizacja wybranego wydarzenia
■ Arkusz planowania zdarzeń
Zapisać plan komunikacji
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut