Projekt ten dotyczy znaczenia różnorodności głosu podczas wygłaszania mowy i zapewnia działania mające na celu rozwoju i pielęgnacji jego użycia.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie wykorzystania różnorodności wokalnej do wzmocnienia mowy.

Omówienie: Dowiedz się lub sprawdź znaczenie różnorodności głosu. Skorzystaj z ćwiczeń w tym projekcie, aby poprawić swoje umiejętności w zakresie umiejętności wokalnych. Następnie zaprezentuj 5- do 7-minutowe przemówienie na dowolny temat na spotkaniu klubowym. Podstawowym celem oceny jest twoja różnorodność wokalna.

Ten projekt obejmuje:
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut