Ten projekt ma na celu wprowadzenie strategii rozwiązywania konfliktów i zapewnienie możliwości rozwiązania scenariusza konfliktu w ramach interaktywnej działalności.

Cel: Celem tego projektu jest rozwinięcie lub poszerzenie wiedzy na temat kroków i strategii rozwiązywania konfliktów.

Omówienie: Ukończ działanie dotyczące rozwiązywania konfliktu w projekcie. Przygotuj 5- do 7-minutowe przemówienie, aby przedyskutować sposób radzenia sobie z konfliktem, dowiedzieć się, jak możesz opracować silniejszą strategię i jakie są najlepsze atrybuty w sytuacji konfliktu. Możesz także podzielić się wpływem aktywności zarejestrowanej na wideo. Twoja mowa może być zabawna, informacyjna lub w jakikolwiek styl, który przemawia do Ciebie. Ten projekt nie jest raportem ani krytyką treści tego projektu.

Ten projekt obejmuje:
■ Aktywność związana z rozwiązywaniem konfliktów
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut