Ten projekt koncentruje się na rozpoznawaniu preferowanego stylu komunikacji i zrozumieniu, jak styl wpływa na twoje interakcje z innymi.

Cel: Celem tego projektu jest poznanie różnych stylów komunikacyjnych i określenie podstawowego stylu.

Omówienie: wypełnij kwestionariusz Odkryj swój styl komunikacji, aby pomóc Ci określić swój styl. Wygłaszaj 5- do 7-minutowe przemówienie na spotkaniu klubowym na temat stylu komunikacji i jego wpływu na relacje zawodowe i osobiste. Jeśli nie lubisz dyskutować o swoim stylu komunikacyjnym, możesz mówić o stylach komunikacyjnych, które napotkałeś i jaki mają na ciebie wpływ. Twoje wystąpienie nie powinno być raportem treści tego projektu.

Ten projekt obejmuje:
■ Kwestionariusz Odkryj swój styl komunikacji
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut