Ten projekt ma na celu wprowadzenie różnych stylów przywództwa i pomóc w identyfikacji preferowanego stylu.

Cel: Celem tego projektu jest zidentyfikowanie Twojego głównego stylu przywództwa lub stylów.

Omówienie: wypełnij kwestionariusz Odkryj swój styl przywództwa. Zastanów się, jak styl przywództwa wpływa na ludzi wokół Ciebie i jak możesz go dostosować, aby skuteczniej prowadzić ludzi o stylach innych niż Twój. Wygłaszaj 5- do 7-minutowe przemówienia na spotkaniu klubowym, aby podzielić się pewnym aspektem stylu przywództwa lub stylem przywództwa w ogóle. Możesz omówić swoje preferencje dotyczące stylu podczas pracy z innymi, swojego stylu i tego, jak możesz je dostosować do sytuacji, ogólnie stylów przywództwa i jak wpływają one na grupę.

Ten projekt obejmuje:
■ Kwestionariusz Odkryj Swój Styl Przywództwa
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut