High Performance Leadership – Program przywództwa nastawiony na budowanie kompetencji menedżerskich

Celem tego projektu jest zaprojektowanie i ukończenie projektu z jasno określonymi celami, poprowadzenie zespołu i odpowiedzialność przed komitetem doradczym.

Cel: Celem tego projektu jest zastosowanie umiejętności przywódczych i planowania w celu opracowania planu projektu, zorganizowania komitetu doradczego i wdrożenia planu z pomocą zespołu.

Omówienie: Wybierz projekt do uzupełnienia z zespołem co najmniej trzech innych członków. Stwórz komitet doradczy i spotkaj się przynajmniej pięć razy podczas trwania projektu. Wygłaszaj 5-7-minutowe przemówienia na spotkaniu klubowym, aby przedstawić swój plan i wizję. Po wdrożeniu planu, wyślij drugie 5- do 7-minutowe przemówienie na spotkaniu klubowym, aby podzielić się doświadczeniem podczas opracowywania i realizacji swojego planu.

Ten projekt obejmuje:
■ Wybór, prowadzenie i ukończenie projektu z zespołem
■ Formowanie i spotykanie się z komitetem doradczym co najmniej pięć razy
■ Wprowadzenie do Przewodnika
■ Plan spotkania
■ Przegląd planu projektu
■ Plan projektu
■ Plan widzenia
■ Arkusz planowania zdarzeń
■ Ocena 360 °
■ Dwie 5- do 7-minutowe przemówienia