Projekt koncentruje się na tworzeniu planu komunikacji poprzez zbieranie dowodów potwierdzających potrzebę zmian i komunikację zmian z odbiorcami.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych do skutecznego przekazania zmiany grupie lub organizacji.

Omówienie: opracuj plan informowania o zmianie odbiorców dotkniętych zmianą. Na spotkaniu klubowym powiadom o zmianie w 5- do 7-minutowym przemówieniu. Możesz mówić o prawdziwej lub hipotetycznej zmianie, która wpływa na twój klub lub inną grupę w twoim życiu. To przemówienie nie jest raportem na temat treści tego projektu, ale przemówieniem na temat tego, w jaki sposób chciałbyś przekazać prawdziwą lub hipotetyczną zmianę.

Ten projekt obejmuje:
■ Opracowanie planu komunikacji zmian
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut