Silesia Toastmasters w podróży.

Zachęcamy do tworzenia i wzmacniania więzi pomiędzy członkami innych klubów.
Podróże sprzyjają integracji i wzajemnemu pomaganiu sobie w zakresie realizowanych projektów.
Odwiedziny innych klubów umożliwiają zobaczenie, jak funkcjonują pozostałe kluby oraz dają szansę do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem 🙂

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z naszych podróży dostępnych w tym miejscu.