Projekt edukacyjny – “Poznaj Pathways”

O co chodzi?

W planie strategicznym z 2010 r. Rada dyrektorów Toastmasters wezwała do rewitalizacji programu edukacyjnego. Zarząd podkreślił potrzebę modernizacji ścieżki komunikacji, a także odnowienia koncentracji na uczeniu się przywództwa na ścieżce przywództwa.

Tradycyjny program edukacyjny od wielu lat obsługuje Toastmasters. Jednak znaczna część ścieżki komunikacji nie była aktualizowana od lat 70. XX wieku. Pathways to zmodernizowane doświadczenie edukacyjne dostosowane do zmieniającego się globalnego społeczeństwa. Oferuje więcej korzyści i więcej możliwości uczenia się, rozwoju i realizacji osobistych i zawodowych celów. Masz teraz możliwość rozwinięcia dodatkowych umiejętności, których możesz używać nie tylko w swoim klubie, ale także w pracy lub w społeczności. W 2018 roku zaktualizowany system zaczął być wdrażany w Polsce. A od lipca 2020 na stałe zaczął obowiązywać.

W związku z powyższym projekt Poznaj Pathways ma na celu przybliżyć wszystkim członkom Program Edukacyjny Toastmasters, który nazywamy PATHWAYS. Oprócz technicznych aspektów np. jakie są dostępne ścieżki, z jakich etapów się składają, czy co zawierają, wejdziemy również “głębiej” w projekty. Byśmy mogli np. poznać ich sens. Jednym z elementów, które przybliżą Nam wartość projektów są wywiady z osobami, które je wykonały.

Lider projektu – Katarzyna Pruska