Ten projekt koncentruje się na przywództwie i rozpoznaniu potrzeby dostosowania Twojego stylu w oparciu o sytuację i ludzi, których prowadzisz.

Cel: Celem tego projektu jest zastosowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania wolontariuszem lub inną organizacją.

Omówienie: Przez co najmniej sześć miesięcy zajmuj kierowniczą rolę w Toastmasters (na dowolnym poziomie), w innej organizacji wolontariackiej lub w swojej karierze. Podczas pełnienia swojej roli poproś swoich rówieśników o wykonanie oceny 360 °. Zaprezentuj od 8 do 10 minut przemówienie na temat swojego doświadczenia jako lidera. Twoja wypowiedź może być zabawna, informacyjna lub jakiegokolwiek rodzaju, który przemawia do Ciebie. Wystąpienie nie jest raportem na temat treści tego projektu, ale jest odbiciem twojego doświadczenia i / lub wpływu oceny 360 °.

Ten projekt obejmuje:
■ Pełnienie funkcji lidera przez minimum sześć miesięcy
■ Ocena 360 °
■ Mowa od 8 do 10 minut