„Najbardziej możesz się rozwinąć w tych aspektach, w których jesteś najsłabszy.”-
Wierzy w to 66% ludzi i możliwe, że jesteś jednym z nich. Zapewne wynika to z systemu edukacji, być może ze środowiska w którym żyjesz. Jednak prawdą jest, że najbardziej optymistyczny, najodważniejszy i najbardziej ambitny jesteś wtedy, gdy wykorzystujesz swoje silny strony. Gdy natrafisz na jakąś przeszkodę, to pokonasz ją szybciej, gdy opierasz się na silnych stronach. Prawdziwe jest zatem zdanie odmienne – „Największy rozwój jest możliwy w tych obszarach, w których już jesteś najlepszy.”

Toastmasters jest międzynarodową organizacją zrzeszającą ludzi różnych branż, zainteresowań, zdolności. Odpowiedni dobór osób na określone stanowiska podczas realizowanego projektu pozwala osiągać cele i tworzyć piękne wydarzenia, jednak do tego trzeba świadomości kierownika eventu oraz samoświadomości osoby podejmującej się działania, że jest to zbieżne z jej predyspozycjami.
Środowisko Toastmasters daje dużo możliwości sprawdzenia swoich umiejętności zarówno w obszarze kompetencji mówcy jak i lidera. Przyjrzyjmy się faktom i mitom związanym z talentami i wykorzystywaniem swoich silnych stron w praktyce i odpowiedzmy sobie na pytania: Jakie są moje mocne strony? W jakich zadaniach sprawdzam się najlepiej, a w których potrzebuję większego wsparcia? Co mnie najbardziej motywuje? Jakim liderem mogę i chcę być?

„Plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę.”
Możesz mieć ogromne predyspozycje, motywację, zapał, jednak to czego najbardziej ci potrzeba gdy masz motywację to determinacja. Bez pasji i wytrwałości talent i predyspozycje marnują się.
Przyjdź na spotkanie klubu Silesia Toastmasters i wykorzystaj swoje mocne strony w praktycznym działaniu.

W wykorzystaniu silnych stron w praktyce pomoże toastmaster wieczoru – wielbiciel pracy z talentami, matematyki, gór, szachów i aktywności fizycznej – Paweł Koza.