Ten projekt zajmuje się elementami inteligencji emocjonalnej. Został zaprojektowany, aby pomóc Ci zrozumieć własne emocje i emocje innych.

Cel: Celem tego projektu jest rozwijanie zrozumienia, w jaki sposób emocje wpływają na twoje relacje. Został również zaprojektowany, aby pomóc Ci określić, jak emocje innych wpływają na twój stan emocjonalny.

Omówienie: Przez co najmniej dwa tygodnie przechowuj dziennik o swoich emocjach i o tym, jak wpływają one na Ciebie i innych. Omów wpływ śledzenia twoich emocji w 5- do 7-minutowym przemówieniu na spotkaniu klubowym. (Uwaga: nie musisz podawać intymności swoich doświadczeń.) Na koniec, prześlij podpisany formularz ukończenia projektu do swojego wiceprezesa ds. Edukacji, aby wskazać, że ukończyłeś swój dziennik.

Ten projekt obejmuje:
■ Dziennik, który przechowujesz przez co najmniej dwa tygodnie
■ Formularz ukończenia projektu
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut